אטרקשיינס - ציוד ובלונים לאירועים

טל להזמנות: 054-6480571

תנאי קנייה

חברת אטרקשיינס אינה אחראית על תקינות המוצר/הפעלה/שימוש לא נכון/התקנת המוצר, המשכיר יבדוק את המוצר ביום ההשכרה ויהיה אחראי להפעלתו ונזקי צד ג' חלים על המשכיר בלבד. החברה אינה אחראית על כל נזק שייגרם כתוצאה משימוש המוצר או שימוש לא נכון. המשכיר יפקיד בידי החברה בעת ההשכרה את פקדון שווי המוצר ויקבלו לאחר החזרת המוצר ולא יאוחר מ-24 שעות כל זמן איחור יחויב המשכיר ביום השכרה נוסף.
בתודה חברת אטרקשיינס.